e

Dịch vụ Quản trị thương hiệu

Wave Media cung cấp các giải pháp Quản trị thương hiệu phù hợp với từng lĩnh vực kinh doanh: – Xây dựng nhận diện thương hiệu – Củng cố thương hiệu – Phòng tránh và xử lý khủng hoảng – Truyền thông trách nhiệm xã hội – Truyền thông nội bộ – Truyền thông với đối …

Read more

g

Dịch vụ Truyền thông chiến lược

Wave Media hỗ trợ xây dựng chiến lược truyền thông phù hợp với nhu cầu đa dạng của tổ chức, doanh nghiệp: – Ra mắt sản phẩm, dự án – Tăng nhận biết thương hiệu – Quan hệ công chúng, vận động dư luận tích cực – Tạo dựng và phát triển mạng lưới quan …

Read more

manejo-de-crisis-su-empresa-esta-preparada

PR với bài toán xử lý khủng hoảng

Một trong những nhiệm vụ chính của bộ phận quan hệ công chúng (PR) của một tổ chức là xử lý các tình huống khủng hoảng. Tuy nhiên, đến nay người ta vẫn chưa tìm ra được một phương thức chung hữu hiệu để áp dụng mỗi khi xảy ra khủng hoảng. Công khai là …

Read more